Kasvihuoneet

yritykset - maatilat - julkiset rakennuttajat

Toimintavarmat kasvihuoneet laatutyönä

Rakennus E Heikkilä Oy rakentaa asiakkailleen tarpeiden ja toiveiden mukaisia, räätälöityjä kasvihuoneratkaisuja.

Toteutamme kaiken kokoisia kasvihuoneratkaisuja yrityksille, maatiloille ja julkisiin rakennushankkeisiin.

perustukset

Kasvihuoneiden perustustyöt 

Kasvihuoneiden rakentaminen lähtee aina hyvin tehdyistä perustustöistä. Kun perustustyöt on toteutettu huolellisesti ja oikeaa rakennustapaa noudattaen, saadaan perustuksille rakennettua kestävä ja vakaa kasvihuone.

 

Perustuksen tekemisessä tärkeää on huolehtia riittävästä, routimissyvyyteen asti tehdystä kaivuutyöstä.

 

Perustusten toteuttamiseen löytyy useampia vaihtoehtoja, kuten kierrepaaluilla, betonivalu- ja pilareilla sekä valuharkoilla tehdyt perustukset. Näistä vaihtoehdoista valitaan asiakkaan kanssa yhteistyössä kohteen ja kohdeympäristön mukaan parhaat perustustavat.

Kauppapuutarha Koivulehto, rakenteet

Rakenteet ja materiaalit

Kasvihuonerakentamisessa käytämme rakennusmateriaalina käytännössä hyväksi todettua ja ominaisuuksiltaan erinomaista liimapuuta. Materiaalina liimapuu soveltuu hyvin kasvihuonehankkeisiin sen kestävyytensä ja lujuusominaisuuksiensa vuoksi.

 

Muiden rakennusmateriaalien osalta käytämme aina kohteeseen parhaiten sopivia, laadultaan ensiluokkaisia ja rakenteeseen parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja.

Valmistamme aina kaikki rakennusosat itse ja huolehdimme siitä, että asiakkaamme saavat käyttöönsä toimintavarmat kasvihuonerakennukset asiakkaan kanssa sovitussa aikataulussa.

Kasvihuoneiden huollot ja korjaukset

Rakennus E Heikkilä Oy huolehtii myös kasvihuonerakennusten huolto- ja korjaustehtävistä.

Rakennus E Heikkilä Oy:n kasvihuoneet ovat rakennettu laadukkaasti ja ovat rakenteeltaan vankkoja sekä kestävät hyvin kulutusta.  Rakentamamme kasvihuoneet ovat kestäviä ja säilyvät huolto- sekä korjausvapaina pitkään.

Tarvittaessa hoidamme myös kasvihuoneiden huollot ja korjaukset. Huolto- ja korjaustehtävät toteutetaan tehokkaasti, jotta vältytään tuotantoprosessiin liittyviltä häiriötekijöiltä sekä isommilta, kustannuksia nostavilta korjaustoimenpiteiltä.

Me toteutamme myös kasvihuoneiden laajennusprojekteja ja tilojen muutoshankkeita.

 

 

 

Ota yhteyttä